KURIKULUM

Bahagian 1 - Penilaian pengetahuan yang merangkumi :

 • Koridor Raya Multimedia
 • Kerajaan Elektronik
 • Pengetahuan asas komputer dan  perkembangan ICT
 • Desktop Productivity
 • Internet dan email

Bahagian 2 - Menilai kemahiran dalam :

 • Mencari dan memperolehi maklumat menggunakan internet.
 • Menyediakan dokumen pemprosesan atau dokumen persembahan berkaitan dengan pengendalian tugas-tugas asas.
 • Berkomunikasi secara elektronik melalui emel.

FORMAT PENILAIAN

Bahagian 1 - Ujian pengetahuan yang mengandungi 40 soalan  objektif yang perlu dijawab dalam masa 20 minit

Bahagian 2 - Ujian kemahiran yang mengandungi 3 soalan  dan calon-calon dikehendaki menjawab semua soalan tersebut dalam masa 40 minit.


PUSAT PENILAIAN ISAC

Penilaian ISAC boleh dijalankan di pusat-pusat ISAC seperti berikut :

 • INTAN Kampus Utama (INTAN Bukit Kiara)
 • INTAN Kampus Wilayah Utara (INTURA)

 • INTAN Kampus Wilayah Selatan (IKWAS)

 • INTAN Kampus Wilayah Timur (INTIM)

 • INTAN Sabah

 • INTAN Sarawak

 • Agensi kerajaan dilantik

 

Pakaian :

Pastikan pakaian semasa menghadiri Penilaian ISAC adalah pakaian pejabat.

MUAT TURUN BROSUR

NOTA ISAC

MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN ISAC